Jak zostać członkiem?

Jak zostać członkiem?
Par. 11 pkt. 1 Statutu: 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz posiadająca wykształcenie ogrodnicze bądź rolnicze lub inne branżowe, akceptowane przez władze Stowarzyszenia i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową popartą co najmniej trzema referencjami od Klientów.

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, nie spełniająca warunków wymaganych dla członka zwyczajnego może być członkiem kandydatem, pod warunkiem ukończenia uczelni wyższej lub szkoły o profilu rolniczym lub ogrodniczym, lub osoba fizyczna nie posiadająca wykształcenia lecz działająca w branży rolniczej lub ogrodniczej.

Podsumowując, żeby przystąpić do Stowarzyszenia prosimy o skompletowanie i przesłanie na nasz adres korespondencyjny:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
ul. Cicha 2a, 66-400 Gorzów Wlkp.

następujących dokumentów:

1) Wypełnionej deklaracji członkowskiej, którą można pobrać poniżej,
2) Kserokopi dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) Kserokopi dokumentu potwierdzającego praktykę zawodową – co najmniej dwuletnią,
4) Kserokopie referencji od klientów (3 szt.)
5) Dowód wpłaty składki 200,- zł (rocznie).

Dla osób nie spełniających któregoś kryterium – członków kandydatów składka wynosi 100,- zł rocznie.

Konto na które należy wpłacać składki:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCOW OGRODÓW
Ul. Głogowska 84/4, 60-741 Poznań
Adres do korespondencji: ul. Cicha 2a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr konta 07 1090 1362 0000 0000 3612 0237