Członkowie zarządu

czlonkowie_zarzadu

prezio Mariusz Dąbrowski (Prezes Zarządu) - Współzałożyciel i prezes OSTO od 1999 roku. Inicjator i pomysłodawca wielu projektów związanych z promowaniem wiedzy  i dobrych praktyk ogrodniczych ( m.in. OGRODY XXI WIEKU,  AKADEMIA ZIELEŃ W MIEŚCIE, konkurs na projekt zagospodarowania publicznych terenów zieleni). Uczestnik i organizator wielu seminariów i konferencji  branżowych. Współwłaściciel firmy zajmującej się projektowaniem i realizacją  terenów zieleni oraz  szkoleniem  projektantów i wykonawców terenów zieleni. Chętnie podejmujący wyzwania związane ze stosowaniem nowych technologii w terenach zieleni.
 lidia_tokarska mgr inż. Lidia Tokarska (V-ce Prezes Zarządu) - Absolwentka  Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończyła Architekturę Krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej, Ochronę i Konserwację Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie oraz Kreowanie Przestrzeni Publicznej na WSPS. Od wielu lat członek OSTO,  współzałożycielka stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczy w organizacji branżowych spotkań, szkoleń i wystaw targowych.  W praktyce łączy pasję ogrodniczą z ciągle poszerzaną wiedzą.. W ramach prowadzonej firmy Zielony Salon  zajmuje się projektowaniem i zakładaniem zieleni,  przyjaznej użytkownikom, zgodne z naturą i współczesnymi trendami. Fascynuje ją rewaloryzacja zabytkowych parków. Autorka artykułów do prasy ogrodniczej i branżowej.
 stanislaw_szubert Stanisław Szubert (Skarbnik) - Technik Ogrodnik. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Lesznie. Od 20 lat prowadzi firmę usługowo – ogrodniczą, zajmująca się budową i pielęgnacją ogrodów i terenów zieleni. Członek OSTO od 1999 roku, którego jest współzałożycielem. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się przy organizacji branżowych spotkań i wystaw targowych. Propagator zdrowego stylu życia i żywności ekologicznej.
 barb Barbara Sudoldska-Stefaniak (Sekretarz) - Projektantka ogrodów. Ogrodnik z pasją i doświadczeniem.  Łączy wiedzę i praktykę ogrodniczą z wykształceniem  w dziedzinie ochrony środowiska. Preferuje ogrody żyjące w zgodzie z naturą,  z zachowaniem zasad bioróżnorodności, w harmonii z otaczającym krajobrazem. Miłośniczka bylin, bez których  nie wyobraża sobie prawdziwego ogrodu. Prowadzi  Pracownię Projektową BIS, która specjalizuje się w projektach ogrodów przydomowych. Od roku 2007 jest członkiem OSTO.
 irena_przydrozna mgr inż. Irena Przydróżna (Czlonek Zarządu) - Absolwentka  Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Właścicielka firmy projektującej i urządzającej ogrody oraz tereny użyteczności publicznej. Ceniona za racjonalne podejście do tematyki ogrodniczej. Członek OSTO od 2002 roku. Aktywnie uczestniczy w organizacji branżowych spotkań i wystaw targowych. Współautorka publikacji branżowych.
Małgorzata Bogusławska mgr inż. Małgorzata Bogusławska (Pełnomocnik Zarządu) – Absolwentka Katedry Terenów Zieleni na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Projektant terenów zieleni. W latach 1998–2005 pracownik dydaktyczny Akademii Rolniczej oraz w Liceum Ogrodniczym w Poznaniu. Od 2005 roku prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem terenów zieleni, zarówno prywatnych jak i użyteczności publicznej. Specjalista w dziedzinie projektowania i budowy oczek wodnych, stawów i elementów towarzyszących wodzie. Od 2000 roku czynnie zaangażowana w przygotowywanie i prowadzenie kursów
oraz szkoleń w OSTO. Autorka licznych artykułów w prasie ogrodniczej i publikacji branżowych.